Výsledky třídění odpadu

image

Výsledky třídění odpadu

By obec Vidochov |22 Července 2019

V roce 2018 jsme vytřídili přes 20 tun odpadů a za to jsme obdrželi odměnu 65 591 Kč. Je to nejvíc od roku 2007, kdy jsme s tříděním začali.

Konkrétně to je: 4 tuny papíru, 3,5 tun petlahví, 3,6 tun plastů z domácnosti, 180 kg nápojových kartonů, 7,2 tun směsného skla a 1,8 tun čirého skla,

Rok 2007 25 455 Kč

Rok 2008 42 226 Kč

Rok 2009 46 851 Kč

Rok 2010 53 964 Kč

Rok 2011 64 721 Kč

Rok 2012 48 528 Kč

Rok 2013 49 647 Kč

Rok 2014 39 316 Kč

Rok 2015 59 700 Kč

Rok 2016 49 609 Kč

Rok 2017 59 708 Kč

Rok 2018 65 591 Kč

CELKEM 605 316 Kč