NOVINKY

To nejdůležitější, co se v naší obci událo


Začíná topná sezóna. Doporučujeme kontrolu komínů a jejich udržování ve způsobilém stavu.


Vzhledem k současné situaci prosíme o dodržování všech nařízených hygienických opatření!
Pokud někdo potřebujete dovézt nákupy (jste v karanténě nebo máte strach o své zdraví), jsme připraveni pomoci.
Kontakty: 776 679 359, 606 118 636, 493 722 944


Kontejner na kovové odpady
Na dvou sběrných stanovištích máme nově nainstalované kontejnery na kovové odpady. Je to ve Vidochově u hřbitova a ve Stupné dole na točně.
Do těchto kontejnerů můžete odhodit plechovky od potravin i nápojové plechovky a taktéž ostatní kovové předměty z domácnosti. Je zde možné odložit drobné železné, barevné i ocelové předměty (alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, ...), které budou následně ve třídírnách roztříděny a ekologicky recyklovány či zlikvidovány.
Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.
Sběr drobného kovového odpadu se nám bude započítávat do odměn za třídění odpadů.


UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení


Novinky z Podkrkonoší - www.podkrkonosi.rfabook.cz/topakce202009


V budově OÚ Vidochov je ukončen sběr víček od petlahví.
Sbírali jsme pro Haničku Pyšnou a následně pro Juditku Kábrtovou. Sbírka ovšem přestala být ekonomicky výhodná. Víčka ponechávejte na sešlápnuté patlahvi, která patří do žlutého kontejneru.


Od 1. 8. 2020 funguje v Nové Pace Pohřební služba Z+B Semily, Vysocká 577, 513 01 Semily.
Telefon: 602 720 064
E-mail: zb.semily@seznam.cz
Pobočka v Nové Pace je na adrese: Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka (naproti Suchardovu domu).


Vidochovský ples a maškarní bál pro děti JE PŘESUNUTÝ na neurčito, o novém termínu budeme včas informovat.


Kontejner na použitý olej z domácnosti
Obec Vidochov pořídila kontejnery na olej z domácnosti. Jeden je umístěn ve Vidochově u hřbitova, jeden ve Stupné dole na točně. Do tohoto kontejneru můžete odkládat použitý olej z domácnosti. Olej dávejte do petlahví s dobře uzavíratelným víčkem (ne do lahví po oleji, protože mají netěsnící víčka). Do tohoto kontejneru nepatří vyjetý motorový olej, ale patří sem opravdu jen tuk z domácnosti.


INFORMACE o dotacích na kůrovce : ZDE


!!! UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ !!! od nadzemního elektrického vedení


!!! HASIČI RADÍ !!! Hasičské připomenutí ke stažení ZDE


Sociální družstvo Diakonie Broumov nám zaslalo děkovný dopis za sbírku použitého ošacení, kterou jsme zde zorganizovali DOPIS ZDE