img

Vítejte

na oficiálních webových stránkách obce Vidochov a Stupná

img

Vítejte

na oficiálních webových stránkách obce Vidochov a Stupná

O OBCI

Obec Vidochov se nachází 5 km severovýchodně od Nové Paky při silnici do Hostinného. Ve Vidochově stojí kostel sv. Andělů strážných z roku 1879. Poloha obce v samém středu Podkrkonoší zaručuje dobré možnosti pro turistiku a poznávání okolní krajiny. Okolí obce je protkáno řadou turistických a cyklistických stezek. Milovníci přírodních a kulturních památek jistě nevynechají návštěvu Českého ráje, kde je řada pískovcových útvarů a jiných pamětihodností. Naopak milovníci zimních sportů přivítají nabídku Krkonoš, kde je množství běžeckých tratí a sjezdovek v několika horských střediscích.

Nejstarší zpráva o Stupné je z roku 1260, kdy zde sídlil Sulislav ze Stupné, který je uveden jako svědek na listině v Úpě – dnes Horní Staré Město, část Trutnova.Další zpráva je z roku 1382 a o Vidochově 1386. obě uvádějí, že tyto vsi patřili ke zboží hradu Pecka, jehož prvním známým držitelem byl Budivoj z Pecky z rodu pánů ze Železnic, doložený k r. 1322. Z jeho nástupců jsou známi v roce 1365 bratři Hereš, Mutina a Jan z Pecky. Stupná 1382 a Vidochov 1386 patřily i s některými dalšími vesnicemi Janovi z Pecky. Od roku 1417 vystupoval jako držitel peckovského zboží a hradem Jarek ze Železnice, který se psal z Pecky. Při vypuknutí husitské revoluce se připojil ke katolické menšině a na svém panství udržoval přijímání podjednou. Proto sirotci v srpnu 1432 oblehli hrad Pecku. Jarek ji hájil až do února 1433, kdy s nimi uzavřel příměří. Majetek mu zůstal, ale musel se přidat k sirotčímu bratrstvu a na svém panství dovolit šíření podobojí.

Kostel Andělů strážných

image

Neorománská stavba ze 70. let 19. století tvoří sakrální dominantu obce. Stylové architektonické i vnitřní vybavení uvedeného stavebního slohu.


Kostel sv. Maří Magdalény

image

Barokní jednolodní kostel s ustupujícím půlkruhově zakončeným presbytářem a sanktusovou věžičkou nad závěrem lodi, postavený stavitelem Heldtem na náklad valdických kartuziánů.

Kovárna

image

Patrový dům se zděným přízemím a roubeným patrem a pětiúrovňovým štítem. Doklad úrovně výstavby tradičních domů v 18. a 19. století.


Rozhledna Kozinec

image

rozhledna se nachází na protáhlém vrchu Kozinec (608 m) asi 1,5 km severozápadně od Vidochova na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje. Tento 55 metrů vysoký ocelový vysílač, který má ve výšce 33 metrů umístěnou vyhlídkovou plošinu, byl postaven již v roce 2004. Rozhledna je otevřená vždy jen v sobotu a to od 11.00 do 17.00 hodin od května do září.

Křížová cesta s kapličkou Zlatnice

image

Poblíž prameniště potoka Zlatnice, kde bývalo těženo zlato, byla postavena původně dřevěná kaple. Postavili ji horníci pro zázračnou sošku Panny Marie, kterou nalezli při těžbě zlata v údolí. Nová zděná kaple Panny Marie byla postavena roku 1938 spolu s křížovou cestou.

Mlýn ve Stupné

image

Bývalý stupenský mlýn z roku 1862, ve kterém se mlelo zřejmě ještě asi do 2. světové války. Nyní slouží jako rekreační objekt. Dodnes je vidět místo, kde bývalo mlýnské kolo a kde byl náhon.

Zastupitelstvo

team member img

Věra Poláková

starostka

mobil: +420 725 082 501

e-mail: verka.polakova@seznam.cz

team member img

Pavel Horáček

místostarosta

mobil: +420 724 179 745

e-mail: pavelhoras@seznam.cz

team member img

Lukáš Fejfar

předseda finančního výboru

mobil: +420 605 206 421

e-mail: lukasfejfar@gmail.com

team member img

Ing.Miloslava Erlebachová

předseda kontrolního výboru

mobil: +420 721 808 595

e-mail: mila.erlebachova@seznam.cz

team member img

Aleš Rosa

předseda kulturního výboru a člen finančního výboru

mobil: +420 603 268 694

e-mail: a.rossic@seznam.cz

team member img

Lea Patková

člen finančního a kulturního výboru

mobil: +420 604 201 450

e-mail: lea.patkova@centrum.cz

team member img

Bc. Lenka Šimková

člen kontrolního výboru

mobil: +420 736 221 618

e-mail: lenka.sim90@seznam.cz